menu
24hmoney

Bài của Hoàng Nguyễn

Pro
VCI - 1 tầm nhìn khác biệt của nhóm chứng khoán?
VCI là một trong những cổ phiếu bluechip của ngành chứng khoán, và luôn được nhiều nhà đầu tư lâu năm săn đón như là 1 doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn.
Điều này là bởi khác biệt từ trong cốt lõi và chiến lược kinh doanh của VCI, giúp cho VCI luôn tăng trưởng giá cổ phiếu một cách bền vững.
Điểm khác biệt này là gì? Hãy cùng xem video của Hoàng để hiểu rõ!
Nhà đầu tư lưu ý
Mã liên quan
Giá
Biểu đồ

48.50

-3.60 (-6.91%)

Biểu đồ mã VCI
2 Bình luận 4 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ