menu
24hmoney

Bài của Nguyễn Đặng Tường Huy

Pro
KBC - CHỜ NGÀY PHÊ DUYỆT DỰ ÁN
- KQKD Q1
- Dự phóng, triển vọng kinh doanh
- PTKT, chiến lược trading, đầu tư
Mời AC theo dõi:
Nhà đầu tư lưu ý
1 Yêu thích
1 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ