menu
24hmoney

Bài của Hoàng Hữu Huấn

Pro
Dấu chân dòng tiền 25/5/2023: EVG, VC7, NHA, SGR. Cổ phiếu EVG khớp lệnh khủng.
* Thị trường tiếp tục đi ngang trong biên độ hẹp vùng 1060 -1075 điểm, với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường, đặc biệt giảm lãi suất sẽ giúp thị trường diễn biến theo chiều hướng tích cực hơn và rất dễ bùng nổ.
* Dòng tiền: Vẫn tập trung ở 3 nhóm ngành là bất động sản, chứng khoán, dầu khí. Những cổ phiếu định giá cao thì dòng tiền sẽ dịch chuyển sang những cổ phiếu chưa tăng giá mạnh.
Xem chi tiết:
Nhà đầu tư lưu ý
2 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ