menu
24hmoney

Bài của Linhcdb Ceiling

Pro
Chờ đợi mốc VNINDEX vượt 1206 để xác nhận chỉnh chữ V? Chứng khoán + BĐS vẫn tiếp tục dẫn sóng?
Nhà đầu tư lưu ý
Mã liên quan
Giá
Biểu đồ

1,254.55

+17.09 (+1.38%)

Biểu đồ mã VN-INDEX

1,265.35

+17.44 (+1.40%)

Biểu đồ mã VN30-INDEX
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ