menu
24hmoney

Bài của Nguyễn Hồng Sơn

Ảnh đại diện Pro
BVS trong bối cảnh thị trường thuận lợi
BVS, CTS, MBS, VDS đều là những mã khỏe nhất trong nhóm chứng thời gian này, về yếu tố cơ bản nhóm này đều mạnh về mảng cho vay ký quỹ và tự doanh, có vốn hóa nhỏ nên dư địa tăng trưởng lợi nhuận nhiều hơn các anh cả như VCI, SSI, VND.
Kỳ vọng tăng trưởng cũng được phản ánh vào giá khi liên tiếp vượt đỉnh tháng 09/2023 hay đỉnh tháng 04/2024, chỉ có tiền lớn mới giúp BVS nói riêng và các mã CTS, MBS, VDS tăng mạnh đến vậy.
Đã có dòng tiền tổ chức nâng đỡ và yếu tố cơ bản tốt cùng diễn biến thị trường thuận lợi (tỷ giá USD hạ nhiệt đi ngang, lãi suất ngân hàng dù có tăng nhưng vẫn ở mức thâp) nên Sơn cho rằng BVS còn lên tối thiểu 50, thị trường thêm sự hưng phấn thì vùng giá 55 không phải là khó.
BVS trong bối cảnh thị trường thuận lợi. . BVS, CTS, MBS, VDS đều là những mã khỏe nhất trong nhóm chứng  ...
Vùng giá 46 rất hấp dẫn để mua, cắt lỗ 40.7. Theo bạn BVS còn lên được không?
Nhà đầu tư lưu ý
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ