Yêu cầu tổ chức đối thoại với người dân 5 khu phố ngoài ranh quy hoạch KĐT mới Thủ Thiêm

My Lăng

Thứ ba, ngày 19/11/2019 09:47 AM (GMT+7)

Yêu cầu tổ chức đối thoại với người dân 5 khu phố ngoài ranh quy hoạch KĐT mới Thủ Thiêm

Yêu cầu tổ chức đối thoại với người dân 5 khu phố ngoài ranh quy hoạch KĐT mới Thủ Thiêm

Yêu cầu tổ chức đối thoại với người dân khiếu nại 5 khu phố nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm