24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Trịnh Vũ Tường

Yêu cầu đối với hệ thống công nghệ thông tin trên thị trường chứng khoán?

Chuyên mục: Chứng khoán
Yêu cầu đối với hệ thống công nghệ thông tin trên thị trường chứng khoán?

Ảnh Internet

Ngày 03/6/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 379/QĐ-UBCK ngày 03/6/2021 về việc ban hành Tiêu chuẩn cơ sở kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến trên thị trường chứng khoán. Trong đó, quy định rõ yêu cầu chung đối với hệ thống công nghệ thông tin trên thị trường chứng khoán.

Theo Tiêu chuẩn cơ sở kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến trên thị trường chứng khoán được ban hành kèm theo Quyết định này thì hệ thống công nghệ thông tin bảo đảm đáp ứng được yêu cầu về dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, an ninh bảo mật và lưu trữ dữ liệu theo quy định tại Thông tư 134/2017/TT-BTC, Thông tư 73/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính và phù hợp với quy định khác tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Hệ thống công nghệ thông tin phải được thiết kế có dự phòng, có khả năng phục hồi nhanh chóng khi xảy ra sự cố, sẵn sàng cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán và cung cấp thông tin cho khách hàng, bảo đảm khả năng mở rộng, nâng cấp trong tương lai và bảo đảm tối ưu hoá năng lực xử lý thông tin của mạng máy tính.
Bên cạnh đó, chủ quản hệ thống thông tin cần ban hành quy định về an toàn, an ninh thông tin, xử lý sự cố; quy định về trách nhiệm cập nhật, vá lỗi, khắc phục lỗ hổng bảo mật của hệ thống công nghệ thông tin; xây dựng kế hoạch định kỳ kiểm tra, rà soát về an toàn an ninh thông tin trong quá trình vận hành hệ thống.
Anh Minh
tapchitaichinh
Thích Thích
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484