Xem xét thử nghiệm cho vay ngang hàng P2P để hỗ trợ DNNVV

Nguyễn Tuấn

Thứ tư, ngày 01/07/2020 14:12 PM (GMT+7)

Xem xét thử nghiệm cho vay ngang hàng P2P để hỗ trợ DNNVV

Chuyên mục : Tài chính

Xem xét thử nghiệm cho vay ngang hàng P2P để hỗ trợ DNNVV

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng đối với Ngân hàng Nhà nước nhằm triển khai hiệu quả Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất.