Xẻ đất hành lang đường tuần tra ven biển kinh doanh ăn nhậu chui

Hoàng Trung

Thứ hai, ngày 22/06/2020 09:28 AM (GMT+7)

Xẻ đất hành lang đường tuần tra ven biển kinh doanh ăn nhậu chui

Xẻ đất hành lang đường tuần tra ven biển kinh doanh ăn nhậu chui

Nhiều hộ dân được xã Cẩm Lĩnh cho phép “xẻ” bờ biển để kinh doanh, vi phạm đất rừng phòng hộ, hành lang đường tuần tra ven biển. Huyện đã yêu cầu giải tỏa, nhưng gần 4 năm qua vẫn tồn tại.