Phương Tùng

Vừa xây vừa chống

Chủ đề: KT vĩ mô
Vừa xây vừa chống

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Năm 2020 đã mở ra với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới cho đất nước trên nền tảng những kết quả, thành tựu đã đạt được trong năm 2019.

Năm vừa qua, trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm, kinh tế nước ta tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt trên 7%, cao hơn mức kế hoạch (6,6-6,8%), thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới; nâng quy mô GDP lên khoảng 266 tỷ USD, bình quân đạt gần 2.800 USD/người, điều chưa có trong lịch sử nước ta.

Nhưng cũng trong năm vừa qua, chưa bao giờ “lò lửa” chống tham nhũng lại nóng bỏng đến như vậy. Hàng loạt quan chức cấp cao, tướng lĩnh quân đội, công an bị xử lý, bắt giam, kết án. Riêng số tiền các cơ quan tố tụng thu hồi về cho Nhà nước qua các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn đã lên tới 35 nghìn tỷ đồng.

Đã có lúc trong dư luận nhân dân xuất hiện những lo rằng đánh chuột sợ vỡ bình quý. Nhưng thực tiễn năm 2019 vừa qua đã cho thấy, Đảng, Nhà nước vững chắc tay chèo, phối hợp hiệu quả sự vừa xây vừa chống, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước.

Điều này đã được chính Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định. Phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương vào sáng 30/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá, năm 2019 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhưng nhờ sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, có thể nói là toàn diện, đáng mừng trên hầu hết các lĩnh vực, tốt hơn năm 2018.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, tăng cường, kế thừa, phát huy tốt những kết quả, thành tích đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kết hợp bài bản, nhuần nhuyễn hơn giữa “xây” và “chống”.

Lưu ý năm 2020 là là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập trung ưu tiên triển khai thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, về phát triển kinh tế, cần tiếp tục củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, thực chất hơn; tạo chuyển biến mạnh hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu toàn hệ thống chính trị cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

”Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để "không thể, không dám, không muốn tham nhũng". Đồng thời, chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, lo ngại rằng việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng sẽ cản trở sự phát triển, làm nhụt chí, làm "cầm chừng", "phòng thủ", "che chắn", giữ "an toàn" trong một bộ phận cán bộ, công chức nào đó, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tôi đã nhiều lần nói rồi; nay xin nhắc lại: Những ai có tư tưởng ấy thì hãy đứng sang một bên để người khác làm!” – Tổng bí thư, Chủ tịch nước tuyên bố.

Mùa xuân Canh Tý đang về, với quyết tâm vững chắc như vậy của người đứng đầu và sự đồng tâm, đồng chí, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, có thể vững chắc một niềm tin lớn rằng năm chuột mà không sợ đánh chuột vỡ bình.

Hà Hương

nhadautu

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ: Mọi thông tin trên 24HMoney được cung cấp từ người dùng và nguồn tin chính thống. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề mà người dùng gặp phải khi sử dụng thông tin này trong hoạt động đầu tư.

Các cá nhân, tổ chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin mình đăng tải trên MXH 24HMoney.

Bạn có muốn trở thành chuyên gia trên 24HMoney? Hãy liên hệ với chúng tôi để cùng chia sẻ và lan tỏa.

Ban nội dung SĐT/Zalo: 0981.935.283

Hòm thư: phuongpt@24h.com.vn
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ
Bài viết mới từ chuyên gia
Bài liên quan
Bài đăng mới cùng chủ đề