Vụ căn cứ kế hoạch sử dụng đất nơi này để cấp phép dự án nơi khác tại Bình Dương: Nguyên nhân do lỗi kỹ thuật

24HMoney đã kiểm duyệt
Vụ căn cứ kế hoạch sử dụng đất nơi này để cấp phép dự án nơi khác tại Bình Dương: Nguyên nhân do lỗi kỹ thuật

Dự án đã được xây dựng trên thực địa.

Về việc căn cứ kế hoạch sử dụng đất nơi này để cấp phép dự án nơi khác, UBND tỉnh Bình Dương nói là do… lỗi kỹ thuật.

Lỗi kỹ thuật… hơn 1 năm mới đính chính

Trả lời Người Đưa Tin liên quan đến bài viết “Bình Dương: Dùng kế hoạch sử dụng đất của Tp. Thủ Dầu Một, cấp phép thực hiện dự án khu nhà ở tại Tx.Bến Cát”, UBND tỉnh Bình Dương lý giải rằng đó là do… “lỗi kỹ thuật”. Đồng thời, địa phương đã cho đính chính lại Quyết định vào ngày 19/7/2022.

Cụ thể, tại Văn bản số 3978/UBND-KT của UBND tỉnh Bình Dương phúc đáp bài viết phản ánh của Người Đưa Tin, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: “Đối với nội dung phản ánh phần căn cứ pháp lý tại Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh: Do sơ suất kỹ thuật, ngày 19/7/2022, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 3626/UBND-KT về việc đính chính Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh”.

Vụ căn cứ kế hoạch sử dụng đất nơi này để cấp phép dự án nơi khác tại Bình Dương: Nguyên nhân do lỗi kỹ thuật

Về việc căn cứ kế hoạch sử dụng đất nơi này để cấp phép dự án nơi khác, UBND tỉnh Bình Dương nói là do… lỗi kỹ thuật.

Theo đó, tại phần căn cứ pháp lý có nêu: “Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 Tp.Thủ Dầu Một được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 06/5/2021”, nay đính chính thành “Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 Tx.Bến Cát được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 06/5/2021”.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bình Dương cũng cho rằng, không có việc UBND Tx.Bến Cát cấp phép xây dựng cho doanh nghiệp trước khi có Kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Theo văn bản phúc đáp, dự án khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2 tại phường Hòa Lợi, Tx.Bến Cát do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi làm chủ đầu tư là dự án có quy mô lớn, thuộc Danh mục dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2021 trên địa bàn Tx.Bến Cát của Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 Tx.Bến Cát được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 (Chi tiết tại Phụ lục 3a số thứ tự 9, mục I công trình chuyển tiếp, phần A chuyển mục đích của tổ chức).

Đến ngày 5/4/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 827/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 Tx.Bến Cát, tiếp tục đưa Dự án khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2 tại phường Hòa Lợi, Tx.Bến Cát do Công ty Thuận Lợi làm chủ đầu tư vào Danh mục dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022 trên địa bàn Tx.Bến Cát, để làm cơ sở tiếp tục triển khai dự án theo tiến độ đầu tư đã được duyệt (đây là dự án chuyển tiếp).

Vụ căn cứ kế hoạch sử dụng đất nơi này để cấp phép dự án nơi khác tại Bình Dương: Nguyên nhân do lỗi kỹ thuật

UBND Tx.Bến Cát căn cứ vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 Tx.Bến Cát đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 để cấp Giấy phép xây dựng số 362/GPXD ngày 18/3/2022.

Do đó, "nội dung phản ánh của Người Đưa Tin liên quan đến việc UBND Tx.Bến Cát cấp Giấy phép xây dựng số 362/GPXD ngày 18/3/2022 trước khi UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là chưa phù hợp. Bởi vì, UBND Tx.Bến Cát căn cứ vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 Tx.Bến Cát đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 để cấp Giấy phép xây dựng số 362/GPXD ngày 18/3/2022", văn bản phúc đáp nêu.

Từ nội dung phúc đáp trên, cho thấy có hay không việc chính quyền hợp thức hoá cho các quyết định (trong đó có cấp giấy phép xây dựng) cho doanh nghiệp?. Bởi, trong Danh mục dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2021 trên địa bàn Tx.Bến Cát của Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 Tx.Bến Cát được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 (Chi tiết tại Phụ lục 3a số thứ tự 9, mục I công trình chuyển tiếp, phần A chuyển mục đích của tổ chức) thì loại đất cấp cho Công ty Thuận Lợi vẫn là cây lâu năm (mã: CLN), chưa được phép chuyển sang mục đích sử dụng đất là ở đô thị.

Vụ căn cứ kế hoạch sử dụng đất nơi này để cấp phép dự án nơi khác tại Bình Dương: Nguyên nhân do lỗi kỹ thuật

Danh mục công trình chuyển mục đích trong năm 2021 của Tx.Bến Cát cấp cho Công ty Thuận Lợi vẫn là "sử dụng vào loại đất CLN (cây lâu năm).

Mãi đến Quyết định số 827/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Bến Cát mới có mã quy hoạch là "Ở đô thị" (ODT). Vậy, trước khi có Quyết định 827 (tháng 4/2022), chính quyền đã cấp phép xây dựng cho doanh nghiệp trên loại đất trồng cây lâu năm, với mã quy hoạch CLN tại thời điểm cấp phép xây dựng?.

Đồng thời, trong Quyết định này cũng không hề ghi là "dự án chuyển tiếp"?.

Không hề ghi chuyển tiếp cho dự án

Theo Quyết định số 827/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Bến Cát mà PV có, cho thấy: Dự án Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2, mã quy hoạch là ODT, diện tích quy hoạch là 15,46ha, tăng thêm 15,46ha sử dụng vào loại đất CLN số thửa 15;20;26 cho đến thửa số 649;706 tờ bản đồ số 10, phường Hòa Lợi.

Và loại đất được sử dụng theo Quyết định này là đất trồng cây lâu năm. Hoàn toàn không có ghi chú là “dự án chuyển tiếp từ năm 2021” như UBND tỉnh Bình Dương nêu. (Phần Phục lục 3A, Danh mục sử dụng đất năm 2022 của Tx.Bến Cát, mục III chuyển mục đích đất ở, số thứ tự 12).

Vụ căn cứ kế hoạch sử dụng đất nơi này để cấp phép dự án nơi khác tại Bình Dương: Nguyên nhân do lỗi kỹ thuật

Phục lục 3A: Danh mục sử dụng đất năm 2022 của Tx.Bến Cát, mục III: chuyển mục đích đất ở, số thứ tự 12.

Tại sao một Quyết định cho dự án thông qua nhiều phòng ban, đến cả lãnh đạo tỉnh và khi ban hành lại để xảy ra sơ suất?. Mãi hơn 1 năm sau (đến ngày 19/7/2022), UBND tỉnh Bình Dương mới cho đính chính?.

Mặt khác, việc đính chính này là theo “đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi”, như Văn bản số 3626/UBND-KT về việc đính chính Quyết định số 315.

Hơn nữa, việc đính chính có phù hợp với quá trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cũng như với hiện trạng thực tế của dự án?. Đồng thời, UBND Tx.Bến Cát cấp giấy phép xây dựng dựa vào cơ sở Quyết định 1180/QĐ-UBND có còn hiệu lực hay không?.

Đây là những câu hỏi đang chờ UBND tỉnh Bình Dương trả lời.

Thanh Tùng - Thanh Vân

nguoiduatin

Nhà đầu tư lưu ý

Từ khóa (bấm vào mỗi từ khóa để xem bài cùng chủ đề)

Bạn có muốn trở thành chuyên gia trên 24HMoney? Hãy liên hệ với chúng tôi để cùng chia sẻ và lan tỏa.

Ban nội dung SĐT/Zalo: 0981.935.283

Hòm thư: phuongpt@24h.com.vn
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ
Bài viết mới từ chuyên gia
Bài liên quan
Bài đăng mới cùng chủ đề
Tải app 24HMoney trên mobile
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 038.509.6665. Liên hệ quảng cáo: 0908.822.699 - 0983.267.857