24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Hương Mai

VRG tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Chuyên mục: Kinh doanh
VRG tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Sáng 25.6, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) được tổ chức trong thời điểm tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Mặc dù vậy công tác tổ chức và các cổ đông tham dự đều thực hiện đúng theo các quy định tại Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19.6.2021 của Chủ tịch UBND TP.HCM về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng chống Covid -19 trên địa bàn TP.HCM.
Số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 71 cổ đông, đại diện cho 3.889.039.182 cổ phần được biểu quyết, đạt 97,23% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng, bao gồm: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Báo cáo kết quả của Ban kiểm soát VRG năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021; Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Chi trả thù lao HĐQT năm 2020, kế hoạch năm 2021; Sửa đổi, bổ sung điều lệ VRG…
Đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh
Nhìn lại năm 2020 đã qua là một năm thành công đối với Tập đoàn, trong điều kiện khó khăn do tác động của dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, thiên tai bão lũ, cuộc chiến thương mại giữa các nước lớn tiếp tục kéo dài và biến chuyển khôn lường… đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng Tập đoàn đã xuất sắc đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thỏa thuận và Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2020 giao. Việc thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2020 của Tập đoàn có ý nghĩa to lớn, do đây là năm cuối thực hiện kế hoạch trung hạn giai đoạn 2015 - 2020; là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện thành công kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025; là thành quả thiết thực để chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.
VRG tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Trước tình hình thực tế, Ban điều hành đã khẩn trương thực hiện đầy đủ và quyết liệt các chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm 2020. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận hợp nhất trước thuế tương ứng 25.874 tỉ đồng và 5.911 tỉ đồng (đạt 104,98 % và 119,15 % so với kế hoạch).
Về kết quả kinh doanh riêng Công ty mẹ - Tập đoàn doanh thu, lợi nhuận đạt 4.382 tỉ đồng và 2.963 tỉ đồng (tương ứng với 115,26 % và 115,08 % kế hoạch); nguồn vốn của doanh nghiệp được bảo toàn và phát triển, đủ nguồn lực để cân đối và thanh toán cổ tức cho các cổ đông theo tỷ lệ 6 %/vốn điều lệ, tương đương với số tiền 2.400 tỉ đồng, cân đối đủ nguồn vốn, dòng tiền đáp ứng cho nhu cầu đầu tư, góp vốn theo các dự án đã được phê duyệt.
Xác định rõ mục tiêu chiến lược
Năm 2021 theo dự báo tiếp tục là một năm khó khăn, nhất là đối với hoạt động khai thác mủ cao su, lĩnh vực kinh doanh chiếm tỷ trọng doanh thu cao nhất do giá bán cao su đã có tín hiệu khởi sắc nhưng vẫn ở mức thấp; khối sản phẩm gỗ và công nghiệp cao su tiếp tục chịu áp lực cạnh tranh gay gắt; khối khu công nghiệp thực sự có tín hiệu rõ ràng về cơ chế thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất…; cuộc chiến thương mại giữa các nước lớn vẫn tiếp tục kéo dài, biến đổi khí hậu theo chiều hướng tiêu cực cùng với yêu cầu tái thiết các công ty cao su khu vực miền Trung do thiên tại dịch của năm 2020 chuyển qua cần phải xử lý, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn kéo dài và tiềm ẩn nhiều nguy cơ… sẽ tiếp tục tác động xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.
VRG tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Để đạt được mục tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Ban điều hành sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao (doanh thu và lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 26.914 tỉ đồng và 5.721 tỉ đồng; doanh thu và lợi nhuận riêng trước thuế là 4.291 tỉ đồng và 3.206 tỉ đồng). Ngoài các nội dung đã và đang thực hiện mang lại hiệu quả cao như đã đạt được trong năm 2020 cần phải tập trung thực hiện tốt các nội dung như sau:
Thứ nhất, bám sát kế hoạch khối lượng năm 2021 của các đơn vị thành viên đã được Hội đồng quản trị Tập đoàn giao, đặc biệt là 5 lĩnh vực lớn gồm: khu vực nông nghiệp, khu công nghiệp, công nghiệp cao su, chế biến gỗ, thủy điện... để chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành về khối lượng khai thác, chế biến, tiêu thụ… để đảm bảo nguồn thu.
Thứ hai, quán triệt quan điểm về đầu tư phát triển năm 2021: tiếp tục kiên trì thực hiện chính sách tiết giảm trong đầu tư, chỉ đầu tư những hạng mục thật sự cấp thiết, tiếp dừng, giãn đầu tư những hạng mục chưa thật sự cần thiết; năm 2021 Tập đoàn và các đơn vị thành viên sẽ tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển các dự án khu công nghiệp trên đất cao su chuyển đổi theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
VRG tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thứ ba, trong năm 2021, các nội dung trọng tâm của Tập đoàn tập trung vào các nhiệm vụ chính đó là: hoàn thành việc quyết toán cổ phần hóa và bàn giao vốn và tài sản từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần; hoàn thành việc bảo vệ đề án tái cơ cấu toàn diện Tập đoàn sau cổ phần hóa và được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trên cơ sở đó khẩn trương thực hiện các nội dung tái cơ cấu đơn vị thành viên, tái cơ cấu Tập đoàn như đề án đã được Thủ tướng quyết định.
Phát huy thành quả đạt được của năm 2020 trong điều kiện khó khăn như đã nêu trên thực sự là nỗ lực rất lớn, cộng đồng trách nhiệm của HĐQT, Ban điều hành và toàn bộ tập thể người lao động trong toàn Tập đoàn. Phát huy truyền thống đó, năm 2021, Ban điều hành sẽ nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã giao trên cơ sở phát huy lợi thế vốn có của Tập đoàn, cùng với sự chung sức đồng lòng của tập thể người lao động VRG, tin tưởng rằng Tập đoàn sẽ vượt khó, có được nhiều thắng lợi và thành công.
Đình Nguyên
Thanh Niên
Thích Đã thích Thích
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484