Vinaconex tăng hiện diện, cổ phiếu VCP tăng phi mã

My Lăng

Thứ tư, ngày 20/11/2019 10:45 AM (GMT+7)

Vinaconex tăng hiện diện, cổ phiếu VCP tăng phi mã

Vinaconex tăng hiện diện,  cổ phiếu VCP tăng phi mã

Cổ phiếu VCP của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex vừa qua tăng giá mạnh, hơn 60% sau 2 tuần, trong bối cảnh kết quả kinh doanh không như dự kiến.