Vietravel dự báo lỗ lần đầu tiên sau nhiều năm trước tác động Covid-19, số hóa sẽ là bệ đỡ đến tương lai?

Vũ Như Hoa

Thứ sáu, ngày 26/06/2020 19:41 PM (GMT+7)

Vietravel dự báo lỗ lần đầu tiên sau nhiều năm trước tác động Covid-19, số hóa sẽ là bệ đỡ đến tương lai?

Vietravel dự báo lỗ lần đầu tiên sau nhiều năm trước tác động Covid-19, số hóa sẽ là bệ đỡ đến tương lai?

“Dưới tác động dịch Covid-19, toàn bộ chuỗi giá trị du lịch toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng”, Ban lãnh đạo CTCP Du lịch va Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam - Vietravel (UPCoM: VTR) mở đầu khi đề cập đến kế hoạch kinh doanh trong năm thử thách 2020.