Vẫn có những ngân hàng tự tin

Lê Kiều Trang

Thứ tư, ngày 24/06/2020 14:00 PM (GMT+7)

Vẫn có những ngân hàng tự tin

Vẫn có những ngân hàng tự tin

Tuần này là cao điểm của các đại hội đồng cổ đông nói chung và ngân hàng nói riêng, những con số công bố có vẻ hài lòng nhiều cổ đông khó tính.