24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Lê Thúy Hằng

Trước niêm yết trên HOSE, Clever Group (ADG) dự tính nâng sở hữu tại công ty liên kết

Chuyên mục: Chứng khoán
Trước niêm yết trên HOSE, Clever Group (ADG) dự tính nâng sở hữu tại công ty liên kết

Công ty cổ phần Clever Group (Mã chứng khoán: ADG ) thông báo điều kế hoạch đầu tư vào công ty liên kết để trở thành công ty con.

Theo đó, Clever Group dự kiến điều chỉnh phương án nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông hiện hữu tại công ty cổ phần cMetric lên 73,33% vốn điều lệ, tỷ lệ dự kiến tăng sở hữu ban đầu là 60% vốn điều lệ.
Được biết, tính tới 31/12/2020, Clever Group đang sở hữu 33% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần cMetric, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.
Như vậy, nếu như doanh nghiệp tăng sở hữu thành công từ 33% lên 73,33% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần cMetric, điều này đồng nghĩa với việc chuyển từ công ty liên kết thành công ty con.
Theo quy định kế toán hiện hành, việc này có thể giúp doanh nghiệp đánh giá lại giá trị đầu tư vào Công ty cổ phần cMetric và ghi nhận doanh thu tài chính đột biến, cách này sẽ giúp báo cáo đẹp hơn nhưng không phát sinh dòng tiền. Tuy nhiên, đối với nhà đầu tư thận trọng, khi xem xét định giá doanh nghiệp phải loại bỏ các hoạt động bất thường và chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi.
Được biết, hơn 18 triệu cổ phiếu ADG sẽ giao dịch ngày đầu tiên trên sàn HOSE vào ngày 22/2/2021 với giá tham chiếu 64.900 đồng và biên độ dao động giá trong ngày chào sàn là +/-20% so với giá tham chiếu.
Trong năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 451,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 40,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 24,5% và 0,5% so với thực hiện trong năm 2019.
Trong năm 2020, đóng góp tích cực vào lợi nhuận là doanh thu tài chính tăng 153,1% lên 16,2 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng bất ngờ tăng thêm 10,4 tỷ đồng, tương ứng tăng 72,7% so với cùng kỳ. Mặc dù vậy, doanh nghiệp không thuyết minh cụ thể từng khoản mục. Trong khi các hoạt động khác biến động không đáng kể, vì vậy lợi nhuận năm chỉ tăng 0,5% so với năm 2019.
Được biết, năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 498,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 55,2 tỷ đồng. Như vậy, năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành 74,1% kế hoạch lợi nhuận.
Trong năm 2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 117,3%, tương ứng tăng thêm 245 tỷ đồng lên 453,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản tăng lên chủ yếu là sự tăng thêm 132,9 tỷ đồng của khoản phải thu ngắn hạn, 50,7 tỷ đồng của khoản phải thu dài hạn.
Đối ứng với tài sản, trong kỳ vốn góp của chủ sở hữu tăng thêm 106 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng, nợ vay ngắn hạn tăng thêm 73,6 tỷ đồng lên 102,1 tỷ đồng.
Như vậy, dòng tiền huy động thêm từ cổ đông, đi vay đã chảy chủ yếu vào các khoản phải thu trong năm 2020.
Vũ Duy Bắc
tnck
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484