Trễ lộ trình đóng mạch hệ thống vành đai Vùng Thủ đô

Mỹ Hà

Thứ sáu, ngày 03/07/2020 17:55 PM (GMT+7)

Trễ lộ trình đóng mạch hệ thống vành đai Vùng Thủ đô

Chuyên mục : KT vĩ mô

Trễ lộ trình đóng mạch hệ thống vành đai Vùng Thủ đô

Việc không triển khai đầu tư tuyến Vành đai 4 và Vành đai 5 theo đúng lộ trình đã làm gia tăng áp lực lên công tác tổ chức giao thông tại các tuyến đường nội đô Hà Nội.