Tìm cách tăng vốn cho ngân hàng thương mại nhà nước

Trung Thành

Thứ hai, ngày 16/12/2019 10:04 AM (GMT+7)

Tìm cách tăng vốn cho ngân hàng thương mại nhà nước

Tìm cách tăng vốn cho ngân hàng thương mại nhà nước

Có thể tăng vốn cho một số ngân hàng thương mại có vốn nhà nước chi phối bằng cách chia cổ tức bằng cổ phiếu theo danh mục doanh nghiệp được Nhà nước tiếp tục đầu tư vốn.