Thời hạn sắp hết, ông Trump nhắc lại: “Không có thỏa thuận, sẽ thêm thuế”

Nguyễn Thanh Cường

Thứ tư, ngày 20/11/2019 09:15 AM (GMT+7)

Thời hạn sắp hết, ông Trump nhắc lại: “Không có thỏa thuận, sẽ thêm thuế”

Thời hạn sắp hết, ông Trump nhắc lại: “Không có thỏa thuận, sẽ thêm thuế”

Ông Trump lại dọa áp thêm thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc nếu hai bên không đạt thỏa thuận thương mại...