Thị trường tài chính 24h: Dịch viêm phổi vẫn ám ảnh nhiều thị trường tài chính