Thành công của Việt Nam gợi ý lộ trình chặn dịch Covid-19 cho các nước đang phát triển khác

Vũ Như Hoa

Thứ hai, ngày 06/07/2020 13:01 PM (GMT+7)

Thành công của Việt Nam gợi ý lộ trình chặn dịch Covid-19 cho các nước đang phát triển khác

Chuyên mục : KT vĩ mô

Thành công của Việt Nam gợi ý lộ trình chặn dịch Covid-19 cho các nước đang phát triển khác

Mặc dù nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề, nhưngchiến lược ngăn chặn đại dịch hiệu quả sẽ giúp Việt Nam hồi phục nhanh hơn. Đây là bài học cho nhiều nước đang phát triển khác.