Thái Lan suy giảm kinh tế nặng nhất châu Á

Đỗ Cao Bảo

Thứ sáu, ngày 26/06/2020 16:37 PM (GMT+7)

Thái Lan suy giảm kinh tế nặng nhất châu Á

Thái Lan suy giảm kinh tế nặng nhất châu Á

Quĩ tiền tệ quốc tế IMF vừa đưa ra dự báo kinh tế thế giới lần thứ 3 trong năm 2020. Theo dự báo này kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng hơn dự kiến: Suy thoái sâu hơn trong năm 2020 và phục hồi chậm hơn vào năm 2021.