Thạch Thảo

Tây Ninh dự chi hơn 65 tỷ đồng lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030

Chủ đề: KT vĩ mô
Tây Ninh dự chi hơn 65 tỷ đồng lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030

Đây là con số được đưa ra tại hội nghị lấy ý kiến xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tổ chức ngày 3/1 tại Tây Ninh.

Cụ thể, 65,8 tỷ đồng trích từ nguồn ngân sách địa phương, được sử dụng từ nguồn dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 do tỉnh Tây Ninh quản lý để làm nguồn vốn lập quy hoạch.

Tây Ninh dự chi hơn 65 tỷ đồng lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030

Một góc thành phố Tây Ninh. Ảnh: Vĩnh Tuyên

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội (KTXH) đến năm 2020, tỉnh Tây Ninh đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2015-2020 ước đạt khoảng 7,75%/năm. GRDP bình quân đầu người năm 2018 đạt khoảng 2.790 USD/người. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần các ngành dịch vụ, công nghiệp và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp.

Song đến nay, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh đã gần hết thời gian thực hiện. Bối cảnh phát triển trong nước, khu vực và thế giới có nhiều thay đổi, cùng với những yêu cầu mới của Luật quy hoạch.

Để Tây Ninh tiếp tục khai thác hiệu quả hơn nữa vị trí địa kinh tế - chính trị của mình, UBND tỉnh Tây Ninh đánh giá cần thiết phải xây dựng các định hướng phát triển mới cho tỉnh.

Tây Ninh dự chi hơn 65 tỷ đồng lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030

Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030 đặt yêu cầu phân tích, đánh giá thực trạng tính liên kết của các tiểu vùng, khu chức năng của tỉnh Tây Ninh với các vùng, lãnh thổ khác trong và ngoài nước.

UBND tỉnh nhấn mạnh, Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, với tầm nhìn dài hạn đến năm 2050 cần được nghiên cứu, xây dựng theo hướng tiếp cận mới; có tầm nhìn dài hạn, nhằm phát huy hiệu quả lợi thế của tỉnh, làm căn cứ cho việc tổ chức không gian lãnh thổ, xây dựng các kế hoạch phát triển 5 năm và hằng năm của tỉnh phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của cả nước.

Dự kiến, sau khi trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch, UBND tỉnh sẽ lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch trong tháng 5/2020. Hồ sơ sẽ hoàn thiện, trình phê duyệt và công bố quy hoạch vào cuối năm 2021

Nguyễn Vy

Dân Việt

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ: Mọi thông tin trên 24HMoney được cung cấp từ người dùng và nguồn tin chính thống. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề mà người dùng gặp phải khi sử dụng thông tin này trong hoạt động đầu tư.

Các cá nhân, tổ chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin mình đăng tải trên MXH 24HMoney.

Từ khóa (bấm vào mỗi từ khóa để xem bài cùng chủ đề)

Bạn có muốn trở thành chuyên gia trên 24HMoney? Hãy liên hệ với chúng tôi để cùng chia sẻ và lan tỏa.

Ban nội dung SĐT/Zalo: 0981.935.283

Hòm thư: phuongpt@24h.com.vn
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ
Bài viết mới từ chuyên gia
Bài liên quan
Bài đăng mới cùng chủ đề