Sẽ triển khai thêm Chứng quyền trên chỉ số và mở rộng danh mục chứng khoán cơ sở

Đức Anh

Thứ bảy, ngày 04/07/2020 12:50 PM (GMT+7)

Sẽ triển khai thêm Chứng quyền trên chỉ số và mở rộng danh mục chứng khoán cơ sở

Chuyên mục : Chứng khoán

Sẽ triển khai thêm Chứng quyền trên chỉ số và mở rộng danh mục chứng khoán cơ sở

Để hoàn thiện cấu trúc sản phẩm CW, HSX đang nghiên cứu mở rộng thêm danh mục chứng khoán cơ sở, chẳng hạn hiện đang dựa trên VN30 và cộng thêm 1 số tiêu chí khác.