24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Phạm Hoàng Sơn

Sau soát xét, Địa ốc First Real mất 74% lợi nhuận ròng bán niên 2021  

Chuyên mục: Kinh doanh
Sau soát xét, Địa ốc First Real mất 74% lợi nhuận ròng bán niên 2021  

Ảnh Internet

Sau soát xét, lợi nhuận ròng bán niên hợp nhất năm 2021 của CTCP Địa ốc First Real (HOSE: FIR) giảm 74% so với trước khi soát xét, xuống còn hơn 2 tỷ đồng.

Kỳ kế toán năm của FIR bắt đầu từ ngày 01/10 và kết thúc tại ngày 30/09 hàng năm năm sau.
Sau soát xét, Địa ốc First Real mất 74% lợi nhuận ròng bán niên 2021  
Giải trình về lợi nhuận sau thuế hợp nhất bán niên sau soát xét giảm 6.86 tỷ đồng, tương đương giảm 74% so với trước soát xét, FIR cho biết nguyên nhân đến từ khoản lỗ tài chính do Công ty mất quyền kiểm soát Công ty con là CTCP Đầu tư Bất động sản Protech (Công ty con tăng vốn cho các cổ đông không kiểm soát dẫn tới thay đổi tỷ lệ sở hữu của các cổ đông).
So với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận ròng của FIR giảm đến 90%, còn hơn 2 tỷ đồng, chủ yếu là do doanh thu thuần giảm 33% và chi phí tài chính (gấp 12.51 lần) và chi phí bán hàng (gấp 2.81 lần) đều tăng mạnh.
Ngoài ra, khoản lỗ tài chính này trước soát xét Công ty đã ghi nhận giảm vào khoản mục “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm trước” do chưa có hướng dẫn ghi nhận cụ thể tới trường hợp này trong thông tư 202/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn hợp nhất báo cáo tài chính.
Tuy nhiên sau soát xét và cân nhắc các trường hợp gần tương tự. Công ty điều chỉnh vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ (không ảnh hưởng trên báo cáo tài chính riêng). Do đó thay đổi tới khoản mục “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này” giảm 6.86 tỷ đồng, còn 2.46 tỷ đồng. Phần vốn chủ sở hữu gần như không đổi trước và sau soát xét.
Sau soát xét, Địa ốc First Real mất 74% lợi nhuận ròng bán niên 2021  
Tại ngày 31/03/2021, tiền và các khoản tương đương tiền của FIR giảm 78% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn gần 285 tỷ đồng, chiếm 51% tổng tài sản và tăng 7% so với đầu năm.
Khang Di
fili
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484