Quỹ hưu trí lớn nhất thế giới lỗ kỷ lục vì Covid-19

Thục Quyên

Thứ sáu, ngày 03/07/2020 18:12 PM (GMT+7)

Quỹ hưu trí lớn nhất thế giới lỗ kỷ lục vì Covid-19

Chuyên mục : Kinh doanh

Quỹ hưu trí lớn nhất thế giới lỗ kỷ lục vì Covid-19

Mức lỗ trong quý 1/2020 đã “thổi bay” toàn bộ thành quả tài chính của năm tài khóa trước đó.