Quy định về cấp sổ đỏ cho bất động sản nghỉ dưỡng

Trịnh Vũ Tường

Thứ ba, ngày 23/06/2020 10:16 AM (GMT+7)

Quy định về cấp sổ đỏ cho bất động sản nghỉ dưỡng

Quy định về cấp sổ đỏ cho bất động sản nghỉ dưỡng

Vừa qua ông Vũ Hoàng Khôi (thành phố Hồ Chí Minh) thấy có thông tin về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho loại