24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Lan Anh

Quảng Nam: Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2021

Chuyên mục: Bất Động Sản
Quảng Nam: Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2021

​​​​​​​ UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu không sử dụng đất chuyên trồng lúa nước sản xuất hiệu quả để khai thác quỹ đất

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu không sử dụng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất cao, sản xuất hiệu quả, ổn định để khai thác quỹ đất.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa bổ sung năm 2021 trên địa bàn các huyện, thị xã: Bắc Trà My, Đông Giang, Phú Ninh, Phước Sơn, Điện Bàn, Thăng Bình, Đại Lộc.
Theo đó, bổ sung 57 danh mục dự án thu hồi đất năm 2021, với tổng diện tích 177,29 ha. Trong đó, 54 danh mục sử dụng vốn ngân sách nhà nước với tổng diện tích 155,04 ha. Trong đó, đất chuyên trồng lúa nước 10,91 ha, đất trồng lúa nước còn lại 1,38 ha); 3 danh mục sử dụng vốn ngân sách ngoài ngân sách với tổng diện tích 22,25 ha.
Bổ sung 15 danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2021 (sử dụng vốn ngân sách nhà nước) với tổng diện tích là 36,51 ha. Trong đó, đất chuyên trồng lúa nước 10,91 ha, đất trồng lúa nước còn lại 1,38 ha.
UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương liên quan chịu trách nhiệm, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các danh mục dự án, phần diện tích không đảm bảo quy định, đánh giá tác động về mặt kinh tế - xã hội, thực trạng đất lúa, xem xét tính khả thi của từng dự án cụ thể.
UBND tỉnh yêu cầu các địa phương sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, không sử dụng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất cao, sản xuất hiệu quả, ổn định để khai thác quỹ đất, sản xuất kinh doanh, dịch vụ.
Chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tính khả thi khi đề xuất các dự án cho mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đất ở có sử dụng đất trồng lúa nước ở địa phương. Chịu trách nhiệm kiểm tra không làm thay đổi về chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất và khu vực sử dụng đất theo chức năng trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của địa phương;
Bên cạnh đó, kiểm tra, rà soát, thẩm định chặt chẽ danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đảm bảo thông tin về chủ trương đầu tư, nguồn vốn đầu tư, tính khả thi của từng dự án, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đúng thẩm quyền thu hồi đất trước khi trình danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Đối với các danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, phải thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến bằng văn bản của HĐND cấp huyện trước khi trình cơ quan cấp trên; tăng cường giám sát công tác quản lý, sử dụng đất tại địa phương.
Ngoài ra, tiến hành rà soát chỉ tiêu sử dụng đất lúa của địa phương theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được duyệt, trường hợp vượt chỉ tiêu, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước khi trình HĐND tỉnh xem xét chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
PV
tuoitrethudo
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484