24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Vũ Quyết

Phú Thọ: Huỷ kết quả đấu giá nếu chậm nộp tiền

Chuyên mục: Bất Động Sản
Phú Thọ: Huỷ kết quả đấu giá nếu chậm nộp tiền

UBND tỉnh Phú Thọ vừa quyết định thay đổi quy định đấu giá đất.

Theo đó, từ 17/5/2021, người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc chưa nộp đủ tiền theo đúng phương án được phê duyệt thì UBND cấp có liên quan được hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật (nếu không thuộc các trường hợp có lý do bất khả kháng, trở ngại khách quan).
Cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất phối hợp với cơ quan thuế hoàn trả lại khoản tiền đã nộp (nếu có) cho người trúng đấu giá sau khi có quyết định hủy kết quả trúng đấu giá (ngoại trừ khoản tiền đặt cọc, tiền chậm nộp đã xử lý theo quy định).
Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trúng đấu giá, cơ quan tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với cơ quan được giao xử lý và UBND cấp xã nơi có đất đấu giá tổ chức thực hiện bàn giao thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng, sở hữu cho tổ chức, cá nhân đã trúng đấu giá; chỉ đạo đơn vị có liên quan thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu, hồ sơ địa chính theo quy định hiện hành.
Trước đó, tháng 2/2019, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Điều 14 của Quyết định có quy định về thời hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Cụ thể, thời hạn nộp tiền trúng đấu giá do cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất trao đổi thống nhất với tổ chức đấu giá và được quy định trong Quy chế cuộc đấu giá nhưng tối đa không vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất.
Cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm gửi 1 bản sao Quy chế cuộc đấu giá cho cơ quan thuế để làm căn cứ thông báo thời hạn nộp tiền trúng đấu giá.
Trường hợp Quy chế cuộc đấu giá không quy định cụ thể thời gian nộp tiền trúng đấu giá thì cơ quan thuế thực hiện thông báo thời hạn nộp tiền trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất.
Trong trường hợp người trúng đấu giá không thực hiện, thực hiện không đúng nghĩa vụ nộp tiền mà không thuộc trường hợp có lý do bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan được cơ quan có thẩm quyền xác nhận thì việc xử lý vi phạm nghĩa vụ, xử lý tiền đặt cọc, tiền chậm nộp đối với người vi phạm nghĩa vụ được thực hiện theo Quy chế cuộc đấu giá (nếu có quy định) và pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất thông báo cơ quan tài nguyên và môi trường để trình cơ quan đã phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất xem xét việc ban hành quyết định hủy quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về đất đai đối với người trúng đấu giá không nộp đủ tiền theo đúng yêu cầu. Cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất phối hợp với cơ quan thuế hoàn trả lại khoản tiền đã nộp (nếu có) cho người trúng đấu giá sau khi có quyết định hủy quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá (ngoại trừ khoản tiền đặt cọc, tiền chậm nộp đã xử lý theo quy định).
Tâm An
cafeland
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484