Phát hiện sai phạm hơn 120 tỉ đồng qua thanh tra đất đai, xây dựng

Dũng Bùi

Thứ hai, ngày 16/12/2019 11:24 AM (GMT+7)

Phát hiện sai phạm hơn 120 tỉ đồng qua thanh tra đất đai, xây dựng

Phát hiện sai phạm hơn 120 tỉ đồng qua thanh tra đất đai, xây dựng

Qua thanh tra hành chính về lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản trong năm 2019, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã phát hiện sai phạm hơn 120 tỉ đồng.