Ông Vương Đình Huệ: Muốn đón đại bàng phải có tổ lớn, muốn có cá to phải đào ao sâu

Quang Long

Thứ bảy, ngày 27/06/2020 15:19 PM (GMT+7)

Ông Vương Đình Huệ: Muốn đón đại bàng phải có tổ lớn, muốn có cá to phải đào ao sâu

Ông Vương Đình Huệ: Muốn đón đại bàng phải có tổ lớn, muốn có cá to phải đào ao sâu

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chia sẻ, có câu muốn đón được đại bàng thì phải có tổ lớn, muốn có cá to thì phải có ao sâu”, Hà Nội không chỉ chuẩn bị tổ cho đại bàng mà còn làm tổ cho cả “chích chòe và chào mào'.