24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Mai Lan

Ocean Group (OGC) lên kế hoạch lợi nhuận 2020 tăng 75%

Chuyên mục: Chứng khoán
Ocean Group (OGC) lên kế hoạch lợi nhuận 2020 tăng 75%

Công ty cổ phần Tập đoàn Đại dương - Ocean Group (Mã chứng khoán OGC - sàn HOSE) đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2020 với chỉ tiêu doanh thu hơn 1.289 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 142 tỷ đồng, lần lượt tăng 6% và 75% so với 2019.

Trong khi đó, năm 2019, doanh thu thuần của OGC đạt 1.212 tỷ đồng, giảm 4% so với thực hiện năm trước, và nhờ phần lãi từ công ty liên doanh liên kết tăng 162%, cùng chi phi quản lý giảm mạnh 34% nên lợi nhuận sau thuế đạt 81 tỷ đồng, tăng đến 84% so với năm 2018, cao nhất trong vòng 4 năm gần đây.
Theo OGC giải trình, chi phí tài chính giảm 15 tỷ đồng, chủ yếu là do chi phí lãi vay giảm so với năm trước; chi phí quản lý giảm 98 tỷ đồng do Công ty mẹ thu hồi công nợ, hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi; các khoản dự phòng công nợ quá hạn thanh toán cũng giảm mạnh so với năm trước.
Tại thời điểm 31/12/2019, tổng tài sản OGC đạt 4.269 tỷ đồng, giảm 10% so với cuối năm 2018.
Tài sản ngắn hạn giảm từ 2.041 tỷ đồng xuống còn 1.757 tỷ đồng (giảm 14%), với khoảng tiền và các khoản tương đương tiền giảm hơn 100 tỷ đồng, xuống 266 tỷ đồng vào cuối kỳ.
Các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 955,6 tỷ đồng, giảm 20%. Ngược lại, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 21%, đạt 207 tỷ đồng và hàng tồn kho tăng nhẹ khoảng 4%, đạt gần 300 tỷ đồng.
Nguồn vốn giảm cả nợ lẫn vốn cổ phần nhưng tỷ lệ nợ vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn vốn, hơn 82%.
Trên thị trường, trong phiên sáng 13/2, cổ phiếu OGC dao động nhẹ quanh tham chiếu tại 3.380 đồng/cổ phiếu, thanh khoản thấp với chỉ hơn 16.000 đơn vị khớp lệnh vào cuối phiên.
Minh Uyên
TNCK
Thích Thích
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484