OCB đặt mục tiêu lớn cho nhiệm kỳ mới

Lý Bằng

Thứ hai, ngày 22/06/2020 13:19 PM (GMT+7)

OCB đặt mục tiêu lớn cho nhiệm kỳ mới

OCB đặt mục tiêu lớn cho nhiệm kỳ mới

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 diễn ra vào ngày 30/6 tới, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) sẽ trình cổ đông những mục tiêu kinh doanh rất lớn cho nhiệm kỳ mới 2020-2025.