Nhãn chín sớm, giá cao gấp 3 lần chính vụ

Hoàng Yến

Thứ hai, ngày 22/06/2020 10:05 AM (GMT+7)

Nhãn chín sớm, giá cao gấp 3 lần chính vụ

Nhãn chín sớm, giá cao gấp 3 lần chính vụ

Từ cuối tháng 5 đến nay, khi các vùng trồng nhãn đang thời kỳ quả non thì tại một số vườn ở các huyện Ân Thi, Tiên Lữ, Kim Động, thành phố Hưng Yên đã thu hoạch nhãn chín sớm.