Nhà đầu tư nước ngoài bán hơn 34 tỷ USD trái phiếu Mỹ trong tháng 9