Người nước ngoài được phép mua nhà ở 16 dự án tại Hà Nội

Mai Vân

Thứ ba, ngày 19/11/2019 20:21 PM (GMT+7)

Người nước ngoài được phép mua nhà ở 16 dự án tại Hà Nội

Người nước ngoài được phép mua nhà ở 16 dự án tại Hà Nội

Sở Xây dựng TP.Hà Nội vừa công bố danh sách các dự án nhà ở thương mại đảm bảo về an ninh, quốc phòng cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu trên địa bàn.