Người dùng Trung Quốc “yêu lại từ đầu” Apple?

Hải Long

Thứ ba, ngày 19/11/2019 09:32 AM (GMT+7)

Người dùng Trung Quốc “yêu lại từ đầu” Apple?

Người dùng Trung Quốc “yêu lại từ đầu” Apple?

Dữ liệu mới nhất từ chính phủ Trung Quốc gợi ý Apple đã bán được 10 triệu iPhone trong hai tháng 9 và 10.