Nghịch lý doanh nghiệp khát vốn ngân hàng lại thừa tiền

Nhật Anh

Thứ tư, ngày 24/06/2020 11:00 AM (GMT+7)

Nghịch lý doanh nghiệp khát vốn ngân hàng lại thừa tiền

Nghịch lý doanh nghiệp khát vốn ngân hàng lại thừa tiền

Nhiều doanh nghiệp muốn được vay vốn nhưng sức khỏe tài chính lại yếu kém, do đó, các ngân hàng rất thận trọng khi cho vay vốn để tránh nợ xấu...