Ngân hàng Nhà nước 'giãn' thời gian thực hiện quy định sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn

Phương Tùng

Thứ năm, ngày 21/11/2019 13:23 PM (GMT+7)

Ngân hàng Nhà nước 'giãn' thời gian thực hiện quy định sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn

Ngân hàng Nhà nước 'giãn' thời gian thực hiện quy định sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn

Trong Thông tư số 22/2019/TT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã giãn thời gian các tổ chức tín dụng phải giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn xuống 40% từ ngày 30/6/2020 xuống ngày 30/9/2020.