Ngân hàng đòi nợ, giám đốc muốn công ty bảo hiểm trả thay

Phú Đô

Thứ tư, ngày 24/06/2020 10:18 AM (GMT+7)

Ngân hàng đòi nợ, giám đốc muốn công ty bảo hiểm trả thay

Ngân hàng đòi nợ, giám đốc muốn công ty bảo hiểm trả thay

Khi không trả được nợ ngân hàng, Giám đốc CTCP Đầu tư nghiên cứu Hóa chất công nghiệp đề nghị Tòa án xem xét trách nhiệm của đơn vị bảo hiểm khoản vay.