Ngân hàng chưa ngừng giảm lợi nhuận để hỗ trợ khách hàng

Huyền My

Thứ sáu, ngày 03/07/2020 13:59 PM (GMT+7)

Ngân hàng chưa ngừng giảm lợi nhuận để hỗ trợ khách hàng

Chuyên mục : Tài chính

Ngân hàng chưa ngừng giảm lợi nhuận để hỗ trợ khách hàng

Dịch Covid-19 bùng phát khiến các ngân hàng phải thay đổi các kế hoạch hoạt động với phương án tăng trưởng an toàn, lợi nhuận khiêm tốn hơn trong năm 2020.