Phạm Sơn Phan

NamABank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 5,000 tỷ đồng

Chủ đề: Tài chính
NamABank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 5,000 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản số 10307/NHNN-TTGSNH về đề nghị tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2019 của Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank) lên 5,000 tỷ đồng.

Theo đó, NHNN chấp thuận việc NamABank thực hiện tăng vốn điều lệ từ hơn 3,890 tỷ đồng lên 5,000 tỷ đồng theo đề nghị của NanmABank tại công văn số 516/2019/CVQT-NHNA ngày 02/12/2019.

Đối với Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết: NHNN sẽ xem xét, có ý kiến sau khi NanmABank trình NHNN phương án xử lý cụ thể, phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ dẫn đến việc hình thành cổ đông lớn hoặc cổ đông lớn trở thành cổ đông thường, văn bản đề nghị phải bao gồm các thông tin sau: tên cổ đông, tỷ lệ cổ phần sở hữu trước và dự kiến sau khi NanmABank tăng vốn điều lệ.

NHNN yêu cầu NAB thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông, cổ đông và người có liên quan của những cổ đông này theo quy định tại Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn.

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, NanmABank thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Như vậy, NamABank đã kịp hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ mà ĐHĐCĐ thường niên 2019 đã đề ra. Trước đó, hồi tháng 09/2019, NamABank đã được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ lần 1 từ 3,353 tỷ đồng lên hơn 3,890 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, HĐQT NamABank đã xin ý kiến cổ đông về việc tăng vốn điều lệ lên 5,000 tỷ đồng, thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 16%, chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động...

Hàn Đông

Vietstock

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ: Mọi thông tin trên 24HMoney được cung cấp từ người dùng và nguồn tin chính thống. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề mà người dùng gặp phải khi sử dụng thông tin này trong hoạt động đầu tư.

Các cá nhân, tổ chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin mình đăng tải trên MXH 24HMoney.

Từ khóa (bấm vào mỗi từ khóa để xem bài cùng chủ đề)

Bạn có muốn trở thành chuyên gia trên 24HMoney? Hãy liên hệ với chúng tôi để cùng chia sẻ và lan tỏa.

Ban nội dung SĐT/Zalo: 0981.935.283

Hòm thư: phuongpt@24h.com.vn
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ
Bài viết mới từ chuyên gia
Bài liên quan
Bài đăng mới cùng chủ đề