24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Quang Long

Năm 2021, Mộc Châu Milk dự kiến lãi 319 tỷ đồng, tăng 13,5%

Chuyên mục: Chứng khoán
Năm 2021, Mộc Châu Milk dự kiến lãi 319 tỷ đồng, tăng 13,5%

Doanh thu thuần năm 2020 của MCM đạt 2.823 tỷ đồng, giảm 2,8% so với kế hoạch năm và lợi nhuận sau thuế đạt 280,7 tỷ đồng, tăng 78,4% kế hoạch năm và tăng 68,2% so với thực hiện năm 2019

Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu - Mộc Châu Milk (mã MCM-UpCoM) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên.
Theo đó, doanh thu thuần năm 2020 đạt 2.823 tỷ đồng, giảm 2,8% so với kế hoạch năm và tăng 10,3% so với thực hiện năm 2019; lợi nhuận sau thuế đạt 280,7 tỷ đồng, tăng 78,4% kế hoạch năm và tăng 68,2% so với thực hiện năm 2019.
Bên cạnh đó, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc thanh toán cổ tức còn lại của năm tài chính 2020 là 1.500 đồng/cổ phiếu với tổng giá trị là 165 tỷ đồng. Như vậy tổng cổ tức năm 2020 sẽ là 231,8 tỷ, tương đương 82,6% lợi nhuận sau thuế năm 2020 và sau khi trả cổ tức đợt 2 này thì lợi nhuận sau thuế chưa phân phồn còn là hơn 34,14 tỷ đồng.
Trong năm 2021, Mộc Châu Milk đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 3.066 tỷ đồng, tăng 8,6%; lợi nhuận trước thuế đạt 338 tỷ đồng và sau thuế đạt 319 tỷ đồng, đều tăng 13,5%. Kế hoạch trả cổ tức dự kiến là 2.000 đồng/cổ phiếu.
Bên cạnh đó, HĐQT trình Đại hội cổ đông phê chuẩn thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 với Chủ tịch là 10 triệu đồng/tháng, thành viên HĐQT và Trưởng BKS là 8 triệu đồng/tháng và thàng viên BKS là 6 triệu đồng/tháng.
Đồng thời, ĐHĐCĐ thường niên sắp tới cũng xin ý kiến cổ đông điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, để đáp ứng điều kiện cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 100% và Mộc Châu Milk cũng sẽ rút bỏ ngành không kinh doanh, bổ sung các ngành phù hợp với hoạt động của công ty.
HÀ ANH
VnEconomy
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484