Năm 2020: Lãi suất tiền gửi tiết kiệm khó giảm thêm

Hoài Nhật

Thứ bảy, ngày 14/12/2019 09:14 AM (GMT+7)

Năm 2020: Lãi suất tiền gửi tiết kiệm khó giảm thêm

Năm 2020: Lãi suất tiền gửi tiết kiệm khó giảm thêm

Đây là nhận định của BVSC, với nguyên do nhiều ngân hàng chưa đáp ứng được các yêu cầu về an toàn vốn theo Basle II.