Mở công ty bất động sản nhưng hoạt động cho vay nặng lãi

Hà Diệu Thu

Thứ sáu, ngày 03/07/2020 17:22 PM (GMT+7)

Mở công ty bất động sản nhưng hoạt động cho vay nặng lãi

Chuyên mục : Pháp luật

Mở công ty bất động sản nhưng hoạt động cho vay nặng lãi

Mở công ty kinh doanh bất động sản nhưng thực chất hoạt động cho vay nặng lãi. Hàng trăm người đã vướng vào vòng vây của nhóm cho vay lãi suất “cắt cổ” này.