Minh Phú tự tin đạt lợi nhuận nghìn tỷ, vẫn lo dịch Covid bùng phát lần 2

Vũ Như Hoa

Thứ bảy, ngày 27/06/2020 17:13 PM (GMT+7)

Minh Phú tự tin đạt lợi nhuận nghìn tỷ, vẫn lo dịch Covid bùng phát lần 2

Minh Phú tự tin đạt lợi nhuận nghìn tỷ, vẫn lo dịch Covid bùng phát lần 2

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Chủ tịch Tập đoàn Minh Phú nhận định, năm 2020 Minh Phú vẫn tự tin sẽ đạt và vượt chỉ tiêu kinh doanh, chỉ còn một lo ngại là dịch bùng phát lần 2.