Microsoft đóng cửa vĩnh viễn tất cả cửa hàng bán lẻ

Thạch Thảo

Thứ bảy, ngày 27/06/2020 16:57 PM (GMT+7)

Microsoft đóng cửa vĩnh viễn tất cả cửa hàng bán lẻ

Microsoft đóng cửa vĩnh viễn tất cả cửa hàng bán lẻ

Microsoft ngày 26-6 cho biết, sẽ đóng cửa tất cả các cửa hàng bán lẻ và chuyển sang hoạt động bán hàng trực tuyến, chỉ giữ lại 4 cửa hàng để chuyển đổi thành "trung tâm trải nghiệm" sản phẩm.