24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Trần Dương Quang

Mất phần lớn doanh thu từ lãi tiền gửi, D2D báo lãi quý 2 giảm 39%

Chuyên mục: Chứng khoán
Mất phần lớn doanh thu từ lãi tiền gửi, D2D báo lãi quý 2 giảm 39%

Theo BCTC quý 2/2021 vừa công bố, CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HOSE: D2D) báo lãi sau thuế quý 2 giảm 39% so cùng kỳ, dù doanh thu tăng 60%.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 2 của D2D đạt hơn 109 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2020. Tăng trưởng doanh thu chủ yếu đến từ doanh thu của Dự án Khu Dân cư Lộc An, trong khi doanh thu cho thuê hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) sụt giảm đáng kể. Cùng với biên lãi gộp tăng từ 70% lên gần 73%, lợi nhuận gộp cả kỳ của Công ty đạt hơn 79 tỷ đồng, tăng 66%.
Doanh thu tài chính của Công ty ghi nhận giảm 86% so cùng kỳ, còn gần 13 tỷ đồng, chủ yếu do lãi tiền gửi giảm mạnh.
Trong kỳ, D2D tiếp tục không ghi nhận chi phí lãi vay và chi phí bán hàng như các quý trước. Trong khi đó, chi phí quản lý của Công ty tăng 73%, lên gần 16 tỷ đồng.
Do sự sụt giảm mạnh của lãi tiền gửi, D2D chỉ lãi sau thuế gần 62 tỷ đồng, giảm 39% so cùng kỳ, dù doanh thu thuần tăng 60%.
Kết quả kinh doanh quý 2/2021 của D2D. Đvt: Tỷ đồng
Mất phần lớn doanh thu từ lãi tiền gửi, D2D báo lãi quý 2 giảm 39%
Nguồn: BCTC quý 2/2021 của D2D
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của D2D xấp xỉ 197 tỷ đồng, tăng 32% so cùng kỳ, với động lực chính đến từ Dự án Khu Dân cư Lộc An. Lãi gộp của Công ty cũng tăng tương ứng 32%, lên gần 140 tỷ đồng.
Tuy nhiên, cũng vì lý do lãi tiền gửi giảm mạnh, lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm của D2D giảm 28% so cùng kỳ, còn gần 109 tỷ đồng. Với kết quả này, D2D thực hiện được hơn 40% mục tiêu lợi nhuận 2021, theo kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên.
Tính đến 30/06, tổng tài sản của D2D gần 1,917 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Các khoản tiền gửi có kỳ hạn của Công ty đều ghi nhận sự sụt giảm, trong khi khoản tiền gửi ngắn hạn giảm 21% (còn 732 tỷ đồng) thì D2D không còn ghi nhận khoản tiền gửi dài hạn 60 tỷ đồng. Mặt khác, tiền và tương đương tiền vào thời điểm cuối tháng 6 lại gấp 4 lần đầu năm, với gần 152 tỷ đồng.
Nợ phải trả của D2D tại thời điểm lập báo cáo giảm 13% so với đầu năm, còn hơn 899 tỷ đồng. Công ty tiếp tục không sử dụng các khoản vay nợ tài chính. Số tiền khách hàng trả trước để chuyển quyền sử dụng đất tại Khu Dân cư Lộc An giảm 45%, còn gần 131 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu chưa thực hiện từ khách hàng trả trước tiền thuê KCN Nhơn Trạch 2 không thay đổi đáng kể.
Hà Lễ
fili
Thích Thích
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484