Luật PPP: Nhiều điểm mới mang tính đột phá

Hoàng Trung

Thứ tư, ngày 24/06/2020 10:10 AM (GMT+7)

Luật PPP: Nhiều điểm mới mang tính đột phá

Luật PPP: Nhiều điểm mới mang tính đột phá

Với việc Quốc hội vừa thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), lần đầu tiên Việt Nam có luật về phương thức đầu tư này.