Khánh Hòa chuẩn bị đấu giá đất 'vàng' sân bay Nha Trang cũ

Lê Kiều Trang

Thứ ba, ngày 07/07/2020 14:36 PM (GMT+7)

Khánh Hòa chuẩn bị đấu giá đất 'vàng' sân bay Nha Trang cũ

Chuyên mục : Nhà Đất

Khánh Hòa chuẩn bị đấu giá đất 'vàng' sân bay Nha Trang cũ

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định thành lập Tổ giúp việc cho lãnh đạo UBND tỉnh thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực sân bay Nha Trang.